Het voorlopige en definitieve koopcontract

 

Als u naar Italiaans recht een huis wilt kopen sluit u met de persoon die het recht heeft te verkopen allereerst een "compromesso", een voorlopig koopcontract.  Dat is een juridisch bindende afspraak tot koop en levering. Weliswaar met de bekende ontbindende voorwaarden. 

In deze regio wordt bij het afsluiten van de "compromesso" een deel van de uiteindelijke koopsom betaald. In de compromesso, het voorlopige koopcontract, dat bij voorkeur bij de notaris wordt afgesloten, hoewel dit niet wettelijk of dwingend is voorgeschreven, wordt de werkelijk te betalen koopsom vastgelegd. Deze overeenkomst bevat verder de garantie dat het object vrij van lasten is en met al zijn rechten wordt verkregen. Ook welke verplichtingen koper en verkoper verder hebben. Het belangrijkste daarbij is natuurlijk de wederzijdse verplichting de koopprijs te betalen en het object te leveren.

De tijd tussen het afsluiten van de compromesso en de notariële koopakte (atto notarile di compravendita) wordt door de verkoper en de aankopend makelaar gebruikt om de noodzakelijke papieren en documenten, zoals bijvoorbeeld verklaringen van erfrecht en gegevens van het kadaster te completeren. De tijd is ook nodig om aan wettelijke voorwaarden en verplichtingen te voldoen en zo nodig de financiering te regelen. De notaris is ambtswege verplicht alles op juistheid en volledigheid te controleren. Dan pas geeft hij het object ter overdracht vrij. Hij is er persoonlijk verantwoordelijk voor dat alles klopt.

Het is ook mogelijk om – vooruitlopend op het voorlopig koopcontract – in overleg een optie te nemen.